14 Ιουν 2010

Υποχρεωτικά 6ωρο διδασκαλίας για όλους τους δασκάλους


Ρεπορτάζ για το esos.gr: Σωτήρης Σιακαβάρας

Το υπ. Παιδείας με εγκύκλιό του καλεί τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων να φροντίζουν ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας να καλύπτουν πλήρως το διδακτικό τους ωράριο εντός του προβλεπόμενου 6ώρου (08:00-14:00 / 10:15-16:15).

«Στις περιπτώσεις που πλεονάζουν διδακτικές ώρες δασκάλων, αυτές διατίθενται κατά κύριο λόγο για την κάλυψη αναγκών

του ολοήμερου προγράμματος και στη συνέχεια για την κάλυψη αναγκών συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου ή την εφαρμογή προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας», αναφέρει η εγκύκλιος.

Η ίδια εγκύκλιος ορίζει επίσης τα εξής:

Α.Όλοι οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών και υποδιευθυντών, εξαντλούν το διδακτικό τους ωράριο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόμου 2517/97 (ΦΕΚ 160Α )

Β.Οι Δ/ντές Εκπ/σης και οι Προϊστάμενοι των Γραφείων Π.Ε φροντίζουν ώστε να τηρείται το προβλεπόμενο διδακτικό ωράριο των εκπ/κών χωρίς καμία παρέκκλιση.

Γ. Σε καμία περίπτωση δεν παραβιάζεται η σχετική διάταξη του νόμου 1566 / 85, άρθρο 13, παρ.8, σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός δεν υποχρεούται να παραμείνει στο σχολείο πέραν των 6 ωρών.

Δ.Οι Διευθυντές δεν μπορούν να αναλάβουν προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας. Μπορούν να αναλάβουν την πρωινή Ζώνη του ολοήμερου προγράμματος, μόνον εφόσον δεν υπάρχει επιθυμία από άλλο εκπαιδευτικό και δε δημιουργείται πρόβλημα στη διεύθυνση του Σχολείου.

Ε.Η εφημερία-επιτήρηση των μαθητών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ. 201/98, τις με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ. Β΄) και Φ.12/620/61531/Γ1/3-5-2010ΥπουργικέςΑποφάσεις, τη με αριθμ. πρωτ.Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 Εγκύκλιο του Υπ.ΠΔΒΜΘ.

ΠΗΓΗ: esos