14 Μαΐ 2009

Σκοπός της ΔΑΚΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΑΚΕ / Π.Ε.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΑΡΘΡΟ 1ο / ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της ΔΑΚΕ / ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΑΚΕ/ΠΕ) είναι η ηθική, πνευματική και υλική εξύψωση του Κλάδου των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως και η αναβάθμιση της Παιδείας, για ένα δημοκρατικό σχολείο ανοιχτό στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Το μόνο σχολείο που μπορεί ουσιαστικά να υπηρετήσει τις πανανθρώπινες αξίες της δικαιοσύνης, της ειρήνης και της ελευθερίας.

2. Για την επιτυχία του σκοπού αυτού, η ΔΑΚΕ/Π.Ε. θα στηριχθεί στις αναλλοίωτες αρχές της Δημοκρατίας και στις εθνικές και θρησκευτικές παραδόσεις μας, αγωνιζόμενη μέσα από ένα συνδικαλισμό, ανεξάρτητο, δημοκρατικό και διεκδικητικό.