14 Ιουλ 2010

Γιώργος: Ζήτω η τρέλα...


Ο Γιώργος τού Πόρου καταγγέλει ευθέως τόν Γιώργο τής Αθήνας....
Μέσα στον Γιώργο συνυπάρχουν δύο άνθρωποι...
Ο ένας είναι ο αγνός ιδεολόγος πού θέλει να αναδιανείμει τά εισοδήματα (στην Ελλάδα και στό πλανήτη, γιατί όχι και σέ τυχόν εξωγήινους πολιτισμούς) υπέρ , προφανώς, τών φτωχών ανθρώπων, θέλει δηλαδή να πάρει τα λεφτά απο τούς πλούσιους και να τα δώσει στούς φτωχούς...
Πολλοί έφηβοι υποστηρίζουν μέ πάθος τέτοιες απόψεις...
Πολλοί φοιτητές (στά πρώτα έτη τών σπουδών τους ) επίσης...
Είναι γνωστό ότι μπορεί κανείς να έχει μεγάλες επιτυχίες στά κορίτσια με τέτοιες θέσεις...

Ο άλλος άνθρωπος (πού συνυπάρχει με τον αγνό ιδεολόγο μέσα στόν Γιώργο) είναι ο στυγνός άνθρωπος τής εξουσίας, ό άνθρωπος τών διαδρόμων , ο άνθρωπος με την σκληρή λογική...
Ο Γιώργος είναι άνθρωπος τής εξουσίας....
Μεγάλωσε μέσα σε αυτήν την ξέρει απ' έξω και ανακατωτά...
Αυτά πού άλλοι πολιτικοί τα μαθαίνουν μετά απο πολλά χρόνια στό κουρμπέτι ο Γιώργος τά έμαθε, τά βίωσε απο τα πρώτα του χρόνια...
Ξέρει την λογική, την διαλεκτική τής εξουσίας η οποία βέβαια είναι μία ενιαία και αδιαίρετη γιά όλους (πού ασκούν εξουσία) ανεξαρτήτως ιδεολογίας ή χρώματος....
Ο Γιώργος παίζει με τούς δύο του εαυτούς και ισορροπεί καλά...
Από τον Πόρο κηρύσσει μιά πολιτική στόν αντίποδα τής πολιτικής πού εφαρμόζει στην Αθήνα....
Μάλιστα η πολιτικη τού Πόρου είναι ακριβώς η άλλη πολιτική απο αυτήν τής Αθήνας...
Ο Γιώργος τού Πόρου καταγγέλει ευθέως τόν Γιώργο τής Αθήνας....

Καταλήγουμε...
Τί είναι η ζωή αγαπητοί μου?
Ενα τίποτα....
Τί είμεθα όλοι μας σε αυτήν τη ζωή?
Ενα τίποτα, περαστικοί είμεθα....
Ολα είναι ένα ψέμα....
Και ως γνωστόν σάν λουλούδι κάποιο χέρι κλπ κλπ...


ΠΗΓΗ: wolf