3 Οκτ 2012

Δε συμπληρώνουμε το «ανώνυμο» ερωτηματολόγιο του Υπουργείου Παιδείας – Δε συμμετέχουμε σε διαδικασίες αξιολόγησης – παρωδία



2-10-2012                                                                        

Δε συμπληρώνουμε το «ανώνυμο» ερωτηματολόγιο του Υπουργείου Παιδείας – Δε συμμετέχουμε σε διαδικασίες αξιολόγησης – παρωδία

Αιφνιδιαστικά από χτες το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμπληρώσουν«ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών».
Για μια ακόμα μία φορά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αθετεί τις δεσμεύσεις της, αγνοεί τις θέσεις των εκπαιδευτικών   και προσπαθεί να «νομιμοποιήσει» στα μάτια των συμπολιτών μας και των συναδέλφων μας διαδικασίες αξιολόγησης που δεν έχουν κανένα επιστημονικό κριτήριο και μοναδικό στόχο έχουν την οικονομική και επιστημονική υποβάθμιση του Κλάδου.
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Χαλκίδας αρνείται να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης – παρωδία.
Είμαστε υπέρ της αξιολόγησης που στόχο έχει τη βελτίωση του έργου μας και που θα ανεβάσει το επίπεδο της εθνικής μας Παιδείας.
        Καλούμε  όλους τους εκπαιδευτικούς, πέρα και πάνω από παρατάξεις,  να αρνηθούν τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 
Αν στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η συμμόρφωση με τις επιταγές της Τρόικα (μείωση θέσεων εργασίας – μείωση μισθών), ας  το πει ξεκάθαρα η πολιτική του ηγεσία.
        Ας σεβαστεί όμως την επιστημονική μας θέση, το έργο μας, την προσφορά μας.
        Ως εκπαιδευτικοί τάξης οφείλουμε να προστατεύσουμε την επιστημονική μας αξιοπρέπεια από τους μηχανισμούς αξιολόγησης – ποδηγέτησης του Υπουργείου Παιδείας.
        Δε θα επιτρέψουμε σε κανέναν με «ανώνυμα ερωτηματολόγια» και άλλες μη επιστημονικές μεθόδους να υποβαθμίσουν το έργο μας.
        Ας ανατρέψουμε τις αποφάσεις τους με πράξεις.

 


Από τη ΔΑΚΕ/ΠΕ Χαλκίδας