31 Αυγ 2010

Συνεδρίαση Πανελλαδικού Συμβουλίου Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.


ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α - 10557 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3312793 & 6974 750409
www.dakepe.gr e-mail: info@dakepe.gr
25 / 08 / 2010
Συνεδρίαση Πανελλαδικού Συμβουλίου Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. που συνεδρίασε την Τρίτη 24 Αυγούστου 2010, καλείται σε συνεδρίαση το Πανελλαδικό Συμβούλιο της Παράταξης την Κυριακή 05 Σεπτεμβρίου 2010, ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της Ν.Δ. επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 38, με θέμα: «Η στάση της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. απέναντι στις εξελίξεις στην Π.Ε.»
Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού της παράταξης, το Πανελλαδικό Συμβούλιο συγκροτείται από:
• Τον Πρόεδρο της Παράταξης και τα εκλεγμένα μέλη της Κ.Ε.
• Τα μέλη της Δ.Α.Κ.Ε. στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.
• Τα εκλεγμένα μέλη στο Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
• Τους αντιπροσώπους του Πανελλαδικού Συμβουλίου (κατά την πρώτη εφαρμογή τους ως τώρα επονομαζόμενους Γενικούς Συμβούλους της παράταξης).
• Τους Αιρετούς των Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.
• Τους Προέδρους των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. που αποτελούν στελέχη της παράταξής μας.
Η παρουσία όλων είναι επιβεβλημένη.

Για την Κεντρική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Παληγιάννης Βασίλης Ανδρουλάκης Μάνος

Υ.Γ. Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. δεν θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης των μελών του Συμβουλίου.