27 Δεκ 2012

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.: Κατάλογος Αιρετών Εκπροσώπων της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (Διάρκεια Θητείας από 01/01/2013 μέχρι 31/12/2014)Κατάλογος Αιρετών Εκπροσώπων της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (Διάρκεια Θητείας από 01/01/2013 μέχρι 31/12/2014)
Κ.Υ.Σ.Π.Ε.: Παληγιάννης Βασίλειος, 6974750409

25 Δεκ 2012

Ευχές από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Χαλκίδας


20 Δεκ 2012

Κοινωνικές Δράσεις της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη και την κοινωνική στήριξη και προσφοράΚοινωνικές Δράσεις της Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Κάνουμε πράξη την αλληλεγγύη
και την κοινωνική στήριξη και προσφορά

Στις δύσκολες συνθήκες της οικονομικής κρίσης που ο λαός μας βιώνει τα τρία  (3) τελευταία χρόνια, οι έννοιες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής στήριξης, αποκτούν σημαντικό περιεχόμενο για όλους μας.
Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές η κοινωνική προσφορά αποτελεί, έστω και σε συμβολικό επίπεδο, το αντίβαρο μέσω του οποίου μπορούν να μειώνονται οι απώλειες της κοινωνίας μας.
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. ευαισθητοποιημένη στα προβλήμ