1 Απρ 2009

Απεργία 2 Απρίλη 2009


ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% επί του Α.Ε.Π.
Οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών μέσα από ένα νέο ενιαίο μισθολόγιο.

1.400 € εισαγωγικό μισθό με 1:2 σχέση εισαγωγικού – καταληκτικού μισθού.
Κάλυψη των απωλειών του εισοδήματος με τη χορήγηση επιδόματος (10% του μισθού) μέχρι την εφαρμογή νέου μισθολογίου.
∆ιπλασιασμό των οικογενειακών επιδομάτων.
Ουσιαστική αύξηση της υπερωριακής αποζημίωσης.
∆ιασφάλιση και κατοχύρωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων.
Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών διατάξεων.
Άμεση χρηματοδότηση για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος στο Ταμείο Πρόνοιας
Πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
Άμεση επίλυση του προβλήματος που προέκυψε στον ΟΠΑ∆.