2 Σεπ 2010

ΔΑΚΕ/ΠΕ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ


ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 15Α - 10557 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3312793 & 6974 750409
www.dakepe.gr e-mail: info@dakepe.gr
30 / 08 / 2010
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ακολουθώντας τις εντολές της τρόικας και του Δ.Ν.Τ., εξομοιώνει πλήρως από το 2015 το συνταξιοδοτικό καθεστώς των εργαζομένων στο δημόσιο με τις επαχθείς ρυθμίσεις Λοβέρδου (Ν.3865/2010). Αυτό σημαίνει την αύξηση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας τουλάχιστον κατά 5 έως και 15 χρόνια για όλους τους ασφαλισμένους του δημοσίου που κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά. Σημαίνει επίσης τη σημαντική μείωση των συντάξεων του δημοσίου, καθώς τα ποσοστά αναπλήρωσης θα περιοριστούν από το 2015 και μετά από τα επίπεδα του 70%-72% που προβλέπει ο ισχύων νόμος Ρέππα στα επίπεδα του 48%-63%!
Έτσι τα 3 ΔΕΝ του κ. Λοβέρδου γρήγορα ξεχάστηκαν, δηλαδή ότι:
Δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας
Δεν θα αυξηθούν οι εισφορές
Δεν θα μειωθούν οι συντάξιμες αποδοχές
Σύμφωνα με το νέο Νόμο:
1. Εξομοιώνονται με τους άνδρες ως προς τα έτη υπηρεσίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος οι γυναίκες υπάλληλοι με προστατευόμενα τέκνα, οι οποίες έχουν προσληφθεί μέχρι 31-12-1982. Αυτό σημαίνει ότι για τις εν λόγω γυναίκες αυξάνεται από τα 17,5 στα 25 έτη ο ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή με το αντίστοιχο όριο των ανδρών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά σε μία τριετία. Δηλαδή, η ισχύουσα σήμερα υπηρεσία των 17,5 ετών για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των γυναικών που είναι παντρεμένες με παιδιά κλπ. αυξάνεται στα 20 έτη για όσες συμπληρώνουν τα 17,5 έτη το 2011, σε 22,5 έτη για όσες τα συμπληρώνουν το 2012 και σε 25 για όσες τα συμπληρώνουν το 2013.
2. Αυξάνονται από 1-1-2011 σταδιακά από 20 σε 25 τα έτη υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τις γυναίκες που έχουν τρία παιδιά και άνω. Στην περίπτωση αυτή, καταργείται η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλαδή, να έχουν την επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι.
3. Θεσπίζονται σταδιακά τα ακόλουθα όρια ηλικίας για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 1998 και μετά ή προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο δημόσιο από 1 Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992:
• Το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανήλικο παιδί κατά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά εντός τριετίας, δηλαδή, για όσες γυναίκες συμπληρώσουν την 25ετία από 1-1-2011 το όριο ηλικίας των 50 ετών που ισχύει σήμερα αυξάνεται στο 55ό έτος της ηλικίας, για όσες συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 2012 το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 60ό και για όσες συμπληρώνουν την 25ετία το έτος 2013 και μετά το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 65ο έτος.
• Το 53ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) το έτος 2011.
• Το 56ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) το 2012.
• Το 60ό έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης (25ετία) το 2013 και μετά.
• Το 65ο έτος της ηλικίας για άνδρες και γυναίκες που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-1998 και μετά ή έχουν διοριστεί από 1-1-1983 και μετά. Η εξίσωση αυτή θα γίνει σταδιακά σε βάθος τριετίας. Δηλαδή, για όσες γυναίκες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010 ισχύει το όριο ηλικίας των 60 ετών, το οποίο αυξάνεται στο 61ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, στο 63ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2012 και στο 65ο έτος για όσες θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2013.
4. Εξομοιώνεται σταδιακά εντός τριετίας το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του δημοσίου που μπορούν να αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη. Δηλαδή, το ισχύον μέχρι 31-12-2010 όριο ηλικίας των γυναικών της περίπτωσης αυτής αυξάνεται από το 55ο στο 56ο το έτος 2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013.
5. Καταργούνται από το 2011 οι διατάξεις που προβλέπουν ότι όσες μητέρες υπάλληλοι διορίστηκαν μέχρι 31-12-1982 και έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, καθώς και όσοι άνδρες χήροι ή διαζευγμένοι υπάλληλοι διορίστηκαν μέχρι 31-12-1982 και έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
6. Ορίζεται ότι όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31-12-2010 δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Για τα πρόσωπα αυτά θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις που αφορούν τόσο τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
7. Επεκτείνονται και στο δημόσιο τα οριζόμενα στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι από τη 1-1-2015 θα απαιτείται και από τους εργαζομένους στο δημόσιο να συμπληρώσουν τουλάχιστον 40 έτη υπηρεσίας και να είναι τουλάχιστον 60 ετών για να λάβουν πλήρη σύνταξη. Σημαίνει επίσης ότι για όσους συνταξιοδοτηθούν από το δημόσιο μετά τις 31-12-2014 θα αλλάξει επί το δυσμενέστερο ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεών τους.
8. Αλλάζει και για τους ασφαλισμένους του δημοσίου ο υπολογισμός της σύνταξής τους, με βάση τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
9. Επιμηκύνεται από 2 σε 5 έτη ο χρόνος διάρκειας του έγγαμου βίου, προκειμένου να δικαιωθεί σύνταξη ο επιζών σύζυγος αποβιώσαντος συνταξιούχου.
10. Επεκτείνονται τόσο στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους όσο και στους επιζώντες συζύγους που λαμβάνουν σύνταξη από το δημόσιο και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ή αυτοαπασχολούνται οι περιορισμοί που ισχύουν για όσους από αυτούς λαμβάνουν σύνταξη από άλλους ασφαλιστικούς φορείς.
11. Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των άγαμων ενήλικων θυγατέρων, με εξαίρεση τις ανίκανες και όσες σπουδάζουν, καθώς και το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων, και αυστηροποιούνται οι ήδη ισχύουσες διατάξεις που προβλέπουν περιορισμό του ποσού της σύνταξης λόγω αυξημένων εισοδημάτων.
12. Από 1-8-2010 θεσπίζεται και στο δημόσιο Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η οποία παρακρατείται από τις συντάξεις που υπερβαίνουν το ποσό των 1.400 ευρώ, με κλιμακούμενο συντελεστή από 3% έως 9%, ανάλογα με το ποσό της σύνταξης.
Οι μεγάλες και ουσιαστικές αλλαγές που φέρνει ο νέος ασφαλιστικός νόμος στο δημόσιο, με τις βίαιες ανατροπές και σε αρκετές περιπτώσεις με βάρβαρο περιεχόμενο, τόσο στα χρόνια υπηρεσίας και τα όρια ηλικίας, όσο και στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων με τις πρωτοφανείς σε μέγεθος μειώσεις ακόμη και αυτών που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας θα έχει ως συνέπεια χιλιάδες συναδέλφους μας να εγκλωβιστούν για πολλά χρόνια στην υπηρεσία και άλλους να τους οδηγήσει άρον - άρον σε πρόωρη συνταξιοδότηση.
Από τη Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.