14 Ιουλ 2009

Μείωση απο 7 σε 5 διδακτικές ώρες ημερησίως πρότεινε ο Μπαμπινιώτης.

Τη μείωση του διδακτικού χρόνου από τις 7 ώρες ημερησίως στις 5 ώρες, με την παράλληλη εισαγωγή δίωρων εξωσχολικών δραστηριοτήτων στη διδακτική διαδικασία (πολιτισμός, αθλητισμός, κ.ά.) προτείνει το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Χθες, Δευτέρα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Γ. Μπαμπινιώτης ενημέρωσε για τα αποτελέσματα του διαλόγου τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής που προΐσταται της διαδικασίας και δεσμεύθηκε ότι οι ολοκληρωμένες προτάσεις και τα πορίσματα του Συμβουλίου θα έχουν κατατεθεί ώς το φθινόπωρο.