11 Ιουλ 2009

"Τι θλιßερό που ο άνθρωπος δεν είναι πάντα έτσι…"Αυτή η φωτογραφία δηµοσιεύτηκε σε µία ινδική εφηµερίδα µε την ακόλουθη λεζάντα. "Μόνο όποιος είναι φτωχός και ξέρει τι θα πει πείνα ενεργεί µε τόση γενναιοδωρία…. Τι θλιßερό που ο άνθρωπος δεν είναι πάντα έτσι"