15 Ιουλ 2009

Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. Ανακοίνωση για τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.


Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. πιστεύει ότι για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών και στη βούληση της βάσης του κλάδου, είναι απαραίτητη η αλλαγή πορείας του συνδικαλιστικού κινήματος.
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., από την πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., πρότεινε διαπαραταξιακό, αντιπροσωπευτικό, ενωτικό προεδρείο, στο οποίο θα εκφράζονταν όλες οι συνδικαλιστικές αντιλήψεις. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, μπορούσαμε, έμπρακτα, να αποδείξουμε ότι μέλημά μας ήταν η σύνθεση, η κοινή πορεία και η δημιουργία προϋποθέσεων για τη διεκδίκηση και ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου.
Με βάση τα παραπάνω, η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. συμμετείχε στην κατανομή των αξιωμάτων του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., σηματοδοτώντας έμπρακτα τη βούλησή της να συμβάλλει, ώστε η Δ.Ο.Ε. να αποκτήσει κύρος, ζωντάνια, αξιοπιστία, αγωνιστικότητα, νέα πορεία.
Η απόφαση της για συμμετοχή στη συγκρότηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. δεν έχει να κάνει, σε καμιά περίπτωση, με ταύτιση πολιτικών και συνδικαλιστικών αντιλήψεων, παρά μόνο με τον τρόπο λειτουργίας του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και την αποτελεσματικότητά του.
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. πιστεύει πως η ΠΑΣΚ θα σεβαστεί τις ψηφισμένες θέσεις του κλάδου και, εγκαταλείποντας τις καταδικασμένες πρακτικές και τακτικές του χθες, θα συμβάλλει στο μέτρο του δυνατού στην αντιμετώπιση της κρίσης του συνδικαλιστικού κινήματος.
Η ΕΣΑΚ-ΔΕΕ και οι Παρεμβάσεις, μη μπορώντας να ξεπεράσουν τα πολιτικοσυνδικαλιστικά τους αδιέξοδα και τα στεγανά των ιδεοληψιών τους, επέλεξαν να περιχαρακωθούν στο χώρο τους, μη συμμετέχοντας σε κανένα αξίωμα του Δ.Σ.
Η Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε., πιστή στις αρχές της, στηριζόμενη στις ψηφισμένες θέσεις του κλάδου θα αγωνιστεί με όλες τις τις δυνάμεις για την αναβάθμιση του συνδικαλιστικού κινήματος, για ποιότητα στην εκπαίδευση, για δικαίωση του εκπαιδευτικού.

Ο Πρόεδρος..........................Ο Γενικός Γραμματέας

Παληγιάννης Βασίλης.................Ανδρουλάκης Μάνος