5 Ιουλ 2009

Σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης του νομού Εύβοιας που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ.

Σχολικές μονάδες του νομού Εύβοιας που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ προς χρηματοδότηση στην κατηγορία δράσεων έργων κατασκευής, βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της κτιριακής υποδομής στην Προσχολική, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Συνολικός προϋπολογισμός 19,1 εκατ. ευρώ από τα οποία διατίθενται 11,9 εκατ. ευρώ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 7,2 εκατ. ευρώ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Πρόκειται για την ένταξη των έργων:ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

- Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Διρφύων. Κατασκευή διώροφου κτιρίου Δημοτικού Σχολείου επιφάνειας 1532 τμ συνολικού προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ.

- Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και 2/Θ Νηπιαγωγείου Κανήθου Ο.Τ. 221 πόλης Χαλκίδας». Το έργο αφορά ανέγερση δημοτικού σχολείου και διθέσιου Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 221 της συνοικίας Κανήθου στη Χαλκίδα συνολικού προϋπολογισμού 2.670.000 ευρώ.

- Ολοκλήρωση ανέγερσης Δημοτικού Σχολείου Μαντουδίου Δ. Κηρέως. Το έργο αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Δημοτικού Σχολείου Μαντουδίου. Αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 127,40 τμ α' και β' όροφο επιφάνειας 533,60 τμ έκαστος και δώμα. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες κατασκευής του φέροντα οργανισμού και οι τοιχοδομές από το έτος 1997. Υπολείπονται να κατασκευαστούν οι λοιπές εργασίες συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ.

- Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Κηρίνθου Δ. Κηρέως. Κατασκευή προσθήκης ισογείου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 238 τμ. Αποτελείται από αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας 180 τμ, WC, αποδυτήρια, λεβητοστάσιο κλπ. συνολικού προϋπολογισμού 410.000 ευρώ.

- Ανέγερση 2/Θ Νηπιαγωγείου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού Δ. Ληλαντίων. Το έργο αφορά ανέγερση διθέσιου Νηπιαγωγείου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού συνολικής επιφάνειας περίπου 376,91 τμ. συνολικού προϋπολογισμού 680.000 ευρώ.

- Ανέγερση 2/Θ Νηπιαγωγείου Ερέτριας». Πρόκειται για την κατασκευή ισόγειου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 325,50 τμ επί οικοπέδου επιφάνειας 1.322,80 τμ. συνολικού προϋπολογισμού 640.000 ευρώ.

- Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας». Κατασκευή προσθήκης ισογείου κτιρίου συνολικής επιφάνειας περίπου 238 τμ. Αποτελείται από αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας 180 τμ, WC, αποδυτήρια, λεβητοστάσιο κλπ. συνολικού προϋπολογισμού 410.000 ευρώ.

- Προσθήκη κατ' επέκταση ισογείου στο Δημοτικό Σχολείο Δυστού Δ. Δυστίων. Προσθήκη κατ' επέκταση ισογείου συνολικού προϋπολογισμού 375.000 ευρώ.

- Ανέγερση 2/Θ Νηπιαγωγείου Αμαρύνθου Δ. Αμαρυνθίων». Πρόκειται για την κατασκευή ισόγειου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 325,50 τμ επί οικοπέδου επιφάνειας 1.322,80 τμ. συνολικού προϋπολογισμού 640.000 ευρώ.

- Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών Δ. Δυστίων. Το έργο αφορά προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Κριεζών. Η συνολική επιφάνεια των χώρων ανέρχεται σε 411,22τμ. Επιπλέον θα κατασκευαστεί υπαίθριο θέατρο. Συνολικός προϋπολογισμός 650.000 ευρώ.

- Προσθήκη κατ' επέκταση νέων αιθουσών στο Νηπιαγωγείο Αγ. Νικολάου Δ. Ληλαντίων». Το έργο αφορά προσθήκη κατ' επέκταση νέων αιθουσών στο Νηπιαγωγείο Αγ. Νικολάου Ληλαντίων. Η συνολική επιφάνεια των χώρων ανέρχεται σε 216,75τμ. Συνολικός προϋπολογισμός 350.000 ευρώ.

- Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου Δ. Ωρεών». Κατασκευή προσθήκης ισογείου κτιρίου συνολικής επιφάνειας περίπου 238 τμ. Αποτελείται από αίθουσα πολλαπλών χρήσεων επιφάνειας 180 τμ, WC, αποδυτήρια, λεβητοστάσιο κλπ. συνολικού προϋπολογισμού 410.000 ευρώ.

Επίσης είναι προς ένταξη στο ΕΣΠΑ τα έργα:

- Προσθήκη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κύμης Δ. Κύμης. Προβλέπονται οικοδομικές εργασίες για την διαμόρφωση του ισογείου και του 1ου ορόφου, συνολικού προϋπολογισμού 386.278,94 ευρώ.

- Διαμόρφωση σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Μεσσαπίων. Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού δαπάνης 468.000 ευρώ, προβλέπεται να γίνει έργο διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου των σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δ. Μεσσαπίων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η λειτουργικότητά τους και να αναβαθμίζεται η αισθητική των αύλειων χώρων τους.