5 Αυγ 2009

Η εγκύκλιος για τη λειτουργία σχολείων για το σχολικό έτος 2009-2010

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και την άριστη οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, καθώς και τις προκλήσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής το ΥΠΕΠΘ εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, η κοινωνική τους ενσωμάτωση, αλλά και η γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Για να υλοποιηθούν όλοι οι παραπάνω στόχοι οφείλει η καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων τόσο από παιδαγωγικής-διδακτικής όσο και από διοικητικής άποψης να οριοθετείται αυστηρά από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η συνεργασία όλων των παραγόντων εκπαίδευσης θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχία των παραπάνω στόχων.

Με την παρούσα εγκύκλιο δίδονται οδηγίες και υπενθυμίζονται οι σημαντικότερες διατάξεις, η τήρηση των οποίων θα συμβάλει αποφασιστικά στην άριστη οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο κάνοντας κλικ εδώ...