6 Αυγ 2009

Πραγματοποίηση Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΠΕΚ)


Την πραγματοποίηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2009-2010 ως εξής:

1. Υποχρέωση συμμετοχής:
α) Την Α' Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης παρακολουθούν υποχρεωτικά οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διορίστηκαν σε τακτικές θέσεις κατά τους διορισμούς του σχολικού έτους 2009-2010 και δεν έχουν παρακολουθήσει το αντίστοιχο πρόγραμμα για αναπληρωτές κατά το σχολικό έτος 2008-2009 καθώς και οι διορισθέντες κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη (2007-2008 και 2008-2009), οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει την Α' Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης.
β) Την Α' Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης παρακολουθούν υποχρεωτικά και οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές κατά το σχολικό έτος 2009-2010 και δεν παρακολούθησαν το αντίστοιχο πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2008-2009. Οι εκπ/κοί που παρακολούθησαν το αντίστοιχο πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2008-2009 οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση παρακολούθησης στο ΠΕΚ στην ευθύνη του οποίου ανήκει η περιοχή τοποθέτησής τους.
γ) Οι εκπ/κοί των ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διορίζονται κατά το σχολικό έτους 2009-2010 μπορούν να παρακολουθήσουν την Α΄ Φάση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης στο ΠΕΚ στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει το σχολείο που διορίζονται. Οι ανωτέρω εκπ/κοί για να ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στο ΠΕΚ πριν από την έναρξη του προγράμματος. (Ν.2740/1999, Άρθρο 6 Παρ. 8)

2. Χρόνος υλοποίησης και διάρκεια της Α' Φάσης:α) Η Α' Φάση του Προγράμματος για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς διαρκεί 60 ώρες αρχίζει στις 24 Αυγούστου του 2009 και ολοκληρώνεται στις 04 Σεπτεμβρίου του 2009. Για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της Α' Φάσης του Προγράμματος, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρουσίας στο σχολείο που τοποθετήθηκαν.
β) Η Α' Φάση του Προγράμματος για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς διαρκεί 30 ώρες αρχίζει στις 07 Σεπτεμβρίου του 2009 και ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου του 2009. Για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της Α' Φάσης του Προγράμματος, οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί απαλλάσσονται της υποχρέωσης παρουσίας στο σχολείο που τοποθετήθηκαν.ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ πατήστε εδώ..